4by4  Startsida    Referenser    Företaget    Kontakt
Bild referens 16
Nytt Plantagen i Borås
Vi har projekterat elinstallationerna för Plantagens nya butik i Borås. I projektet ingick det att konsturera kanalisation, kraft, belysning (inre och yttre) och el för styr och övervakning samt telesystem som passersystem, datanät och kallelsesignal.
För mer information kontakta Jan Lindström, 076-888 0 892, jan@cattegattconsult.se
Bild referens 15
ELABs nya lokaler i Halmstad
Vi har projekterat elinstallationerna för ELAB Johansson och Sparfs nya lokaler på 2000 m2. I projektet ingick det att konsturera kanalisation, kraft, belysning (inre och yttre) och el för styr och övervakning samt telesystem som passersystem, datanät och kallelsesignal.
För mer information kontakta Jan Lindström, 076-888 0 892, jan@cattegattconsult.se
Bild referens 14 Bostäder på Vårhem i Halmstad
Cattegatt Consult har utför projektering av yttre belysning, el för styr och elinstallationer i lägenheter vid renovering av området Vårhem i Halmstads Fastighets bestånd. Projektet består av 15 hus med cirka 300 lägenheter. Vi följer även upp projektet med kontroll.
För mer information kontakta Jan Lindström, 076-888 0 892, jan@cattegattconsult.se
Bild referens 13 Väla köpcentrum, Helsingborg
Lokaler som Rydbergs ur, Lyxxa, One Off International AB och RC center är några butiker på Väla i Helsingborg där vi har projekterat elinstallationer.
För mer information kontakta Jan Lindström, 076-888 0 892, jan@cattegattconsult.se
Bild referens 12 Halmstad Fastighets AB:s huvudkontor blir större
Vi har upprättat förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnad av HFAB:s huvudkontor. Vi har projekterat kanalisation, kraft, belysning, solcellsanläggning och el för styr och övervakning samt telesystem som datanät, passersystem, brandlarm, inbrottslarm, AV-system och kallelsesignal. Vi har även arbetat med samordning i projekteringsskedet. Solcellsanläggningen hjälper byggnaden att erhålla Green Building status.
För mer information kontakta Jan Lindström, 076-888 0 892, jan@cattegattconsult.se
Bild referens 11 Kv Drottning Kristina 4 i centrala Halmstad
Nya exklusiva lokaler och lägenheter centralt i Halmstad. Vi har projekterat kanalisation, kraft, belysning samt telesystem datanät (blåsfiber), passersystem, kallelsesignal. Det har lagts stor vikt på belysningen främst på innergården där vi använt flera LED-armaturer.
För mer information kontakta Jan Lindström, 076-888 0 892, jan@cattegattconsult.se
Bild referens 10 Stadsnätsutredning för ön Ven
Vi har utfört en utredning för dragning av stadsnät till alla fastighetsägare på ön Ven utanför Landskrona. Utredningen redovisar tekniska lösningar, utförande och ekonomi med förslag till bidragsansökan.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 9 Nybyggnad av Väröbacka idrottshall
Vi har utfört slut- och efterbesiktning av totalentreprenad där vi var biträdande besiktningsman inom två discipliner: el- och telesystem och styr- och övervakning. Vidare var vi besiktningsman för avrop på ramavtal för pelletspannanläggning inklusive styr- och övervakning, samt inbrottslarm, automatiskt brand- och utrymningslarm samt passersystem.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 8 Arbetsmiljö på hög nivå
När man skulle byta ventilationsaggregat på 23 våningen i Trade Center skrapan i Halmstad arbetade vi med arbetsmiljösamordningen. Projektets stora utmaning var att transportera delar upp och ner i den höga byggnaden. Detta ställde krav på samordning av arbetsmiljö menar Marcus som ansvarade som BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare – utförandeskedet). Vi anpassade arbetsmiljöplanen och utfördes skyddsronder med entreprenörerna.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 7 Nu är den nya teknikgymnasieskolan i Falkenberg klar
Vi har utfört CE-märkning, tidssamordning och samordnadfunktionsprovning. Det är inte vilken skolbyggnad som helst, den innehåller mycket teknik och den producerar en del av sin elförbrukning själv med solcellerna på fasad och solavskärmning samt vindkraftverket på taket. Det omfattande passersystemet skall hålla lärare, elever och besökare på rätt sida.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 6 Nu kommer propparna sluta gå sönder
Då elförbrukningen sakta ökar och vi får fler elektriska apparater i våra bostäder kommer problemen. När man som i många lägenheter bara har enfasabonnemang går tillslut mätarsäkringen sönder. Men nu skall det bli bättre för boende i Halmstads Fastighets AB:s lägenheter på Andersbergs låghus. Vi har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av trefas försörjning av alla drygt 400 lägenheter. Projektet planeras att genomföras under hösten 2012.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 5 Kunskap är lätt att bära
Marcus och Jan arbetar med utbildning inom dels el- och teleprojektering och dels projektledning innehållande entreprenadjuridik, köp och upphandling med LOU. Jan menar att som rådgivare åt traditionella kunder måste man veta vad man gör – denna kunskap kan vi även förmedla till andra. Därför arbetar vi som lärare främst åt Yrkeshögskolan i Helsingborg. Marcus som har varit lärare under flera år tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 4 Anläggningsinnehavare utför säkerhetsbesiktning av sin elinstallation
Vi har på uppdrag åt HF Kaptensgatan AB utfört elsäkerhetsbesiktning inom Kaptensgatan 10A – E. De 24 lägenhetsinnehavarna fick en genomgång av den elektriska anläggningen och de fel som upptäcktes rättades snabbt till av fastighetsägaren.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 3 HFAB ökar säkerheten för boende
Halmstads Fastighets AB avser att upphandla passer- och porttelefonsystem inom Carl Kuylenstiernas väg. Totalt ca 80 dörrmiljöer som är uppkopplade mot HFABs centrala system. Vi har upprättat förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Systemet skall öka säkerheten för de boende som kommer att slippa nycklar till trapphusdörrar och förråd.
För mer information kontakta Jan Lindström, 076-888 0 892, jan@cattegattconsult.se
Bild referens 2 Comfort Audio flyttar till nyrenoverade lokaler i Flygstaden
Vi har utfört projektering av el- och telesystem vid ombyggnad av Golfhallen i Halmstad till kontor (drygt 90 platser), butik, produktion och lager med tillhörande utrymmen. Vi har projekterat kanalisation, kraft, belysning, elvärme och motordrift. Samt följande teletekniska system; passersystem, inbrottslarm, automatiskt brand- och utrymningslarm samt datanät. Vidare har vi projekterat elinstallation för styr- och övervakning (VVS). I projektet har vi även projekterat för AV-utrustning i konferensrum.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se
Bild referens 1 Solen gör el till Halmstad kommun
Vi har projekterat solkraftsanläggningar åt Halmstads kommun, på flera av deras byggnader. Både Stenstorpshallen och Frösakullsskolan är redan klara, Getingeskolan är upphandlad och Vallåsskolan är på gång, därtill ligger någon mer i röret – snart är vi upp i 1000 m2. Vi har upprättat kompletta förfrågningsunderlag för totalentreprenader. Anläggningarna dimensioneras främst för att täcka det egna behovet, men Halmstads kommun har vid soliga tillfällen levererat el till andra.
För mer information kontakta Marcus Nilsson, 076-888 0 891, marcus@cattegattconsult.se