4by4      Startsida    Referenser    Företaget    Kontakt
4by4      Cell picture 
4by4Affärsidé      Våra   
   Tjänster   
   Vårt
   Arbetssätt
   AvtalKvalité &
Miljö
Våra
Engagemang
  ÄgareJobba
hos oss
Beskrivning av ledningssystemet
Cattegatt Consult AB har ett ledningssystem som omfattar funktioner för ekonomi, redovisning, uppdragshantering, kvalitetssäkring och miljöarbete. Systemet bygger på en länk av funktioner som utförs enligt ett vedertaget sätt. Systemet bygger på ISO 9001 och ISO 14001. Mer information kan erhållas från Marcus eller Jan.

Grundläggande krav

  • Alla våra uppdrag bygger på tydliga överenskommelser med kunden – ekonomi-tid-omfattning
  • Uppdragen skall kännetecknas av hög kunskap, stort engagemang och förtroende
  • Kontrollerad, kvalitetssäkrad, kundleverans i tid

Kvalitetspolicy
Cattegatt Consult eftersträvar långsiktiga kundrelationer, för detta krävs säkra leveranser. Med säkra leveranser menar vi:

Cattegatt Consults arbete skall kännetecknas av tydlighet,
hög kunskap, stort engagemang, förtroende och säker leverans.

Alla utgående handlingar skall kontrolleras (kvalitetssäkras) av en annan än den som producerat, detta skall dokumenteras enligt de mallar som är upprättade.

Miljövision

Vi på Cattegatt Consult ska bidra till en mer effektiv energianvändning i samhället och vara ett föredöme för våra kunder i energi- och miljöfrågor.

Miljöpolicy

Cattegatt Consult ska hjälpa våra kunder att göra energieffektiva och miljöanpassade val av produkter och lösningar och därigenom bidra till en hållbar utveckling.

Vi ska vara uppdaterade om aktuella energikrav och standarder inom vår bransch och självklart följa gällande miljölagstiftning.

Vår största interna miljöpåverkan kommer från våra resor och vi ska sträva efter att öka antalet miljöanpassade resor.

Vi arbetar ständigt för att öka andelen miljödeklarerade, PVC-fria och halogenfria produkter i våra projekt och att anpassa installationsutförandet för att minska materialåtgången.

Miljödiplom Svensk Miljöbas
Cattegatt Consult AB är miljödiplomerat sedan slutet av 2012.
Vår miljöpartner är SEE U AB i Halmstad.